1 MAY

公司簡介


水渠。家居通渠。其他通渠。高壓通渠,高水壓清洗管道,鑽刮式機械清洗,彩色錄像閉路電視探測管道,WTI國際認可報告及渠務署認可格式,修補管道8 JUN

工作經驗未填寫工作經驗資料

12 JUL

服務 / 產品種類未填寫服務 / 產品種類資料

18 AUG

服務 / 產品內容未填寫服務 / 產品內容資料